Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Manifesto Συμβιβασμού 06 - Follow up (full transcript)


VIDEO BLOG 06 - Follow up - 08/05/2016https://youtu.be/rnu9o7JltBY
Subtitles in English are available 

πλήρες κείμενο της παρουσίασης
Full transcript of the presentation in English, below 

Η πολιτική αφύπνιση έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό στις κοινωνίες με την εναλλακτική ενημέρωση και το ιντερνέτ.
Η αντίδραση του συστήματος παραμένει η ίδια, με βασικούς πυλώνες το καρότο και το μαστίγιο, ερεθίζοντας τα κατώτερα των ενστίκτων μας…
Σε όλο τον κόσμο ενεργοί πολίτες διεκδικούν τα αυτονόητα.
Κινήματα και διαμαρτυρίες ξεσπούν παντού στην Ευρώπη και γενικότερα. 
Αλλά δεν συντονίζονται και δεν επικοινωνούν ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ!
Επιπλέον και παρόλο που υπάρχει το ΙΝΤΕΡΝΕΤ μικρό μερός αυτών των ενεργειών φτάνει στα αυτιά μας γιατί,  στεγανά στην ενημέρωση εξακολουθούν να υπάρχουν.. 
Για παράδειγμα το κίνημα ΝΟΥΙ ΝΤΙΜΠΟΥ από τη Γαλλία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, αλλά τα ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ δεν έχουν πει σχεδόν τίποτα για αυτό. Από την άλλη, η καταστολή και αστυνομική βία προβάλλεται εκτενώς - Το μαστίγιο προβάλλεται εκτενώς. 
Και για το τι είναι το καρότο ακούστε λίγους στοίχους του Γιάννη Αγγελάκα
Απόσπασμα βίντεο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ - Δικαιοσύνη

<<Είμαι φτηνός, πολύ φτηνός 
είμαι φτηνός 
για λίγα ψίχουλα γίνομαι δούλος καθενός>> 

follow up
Στο επεισόδιο 5 μίλησα για το δημοψήφισμα στην Αγγλία και τις υποψίες μου ότι θα είναι ένα αδειανό πουκάμισο. 
Ότι και να ψηφίσουν οι Βρετανοί, οι (κακοί) της υπόθεσης θα το στέψουν εναντίον τους. 
Αυτό μένει να το δούμε στις από τις 26 Ιουνίου και μετά… 
Σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά του να γίνονται δημοψηφίσματα.. 
Αλλά τα δημοψηφίσματα θα πρέπει να έχουν περιεχόμενο, να είναι δεσμευτικά και να έχει προηγηθεί διαβούλευση και καταγραφή των υπέρ και των κατά, του όποιου αποτελέσματος…
Στο επεισόδιο 4 μίλησα για τον αποπληθωρισμό στην Ευρωζώνη 
και το πως η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσπαθεί(;;) να τον αντιμετωπίσει.. 
Έχουμε νεότερα.. Ο αποπληθωρισμός παραμένει και έχουμε ενδείξεις ότι η Ευρωζώνη επιμένει στον κατακερματισμό της,  με  τα ισχυρότερα Κράτη να κάνουν την δική τους νομισματική πολιτική. 
Απόσπασμα βίντεο: New five euro coin released in Germany (Euronews)
https://www.youtube.com/watch?v=5Dvo4vIyUtM
Στην Γερμανία ΜΟΝΟ κυκλοφορεί ένα νέο 5ευρω σε κέρμα και σε όλη την ευρωζώνη καταργούνται αυτά τα ΜΩΒ. Τα 500ευρα.
Απόσπασμα άρθρου: "Securities fee" to the bill of 500 euros
http://www.capital.gr/story/3123125

Tο 3ο επεισόδιο αφορούσε την πολιτική Καφρίλα και τον Ντόναλτ Τραμπ και όχι μόνο. Η πολιτική καφρίλα επιμένει και θα επιμένει όπως γίνεται πάντα  σε περιόδους που υπάρχει πολιτική άνοιξη και αφύπνιση.. Όσο η παιδεία και η ενημέρωση καταπιέζονται, τόσο θα υπάρχει περιθώριο σε χιτλερίσκους να αναδύονται με την βοήθεια της Υπερεθνικής Φασιστοκρατίας των αγορών..  Όμως, έχει φτάσει η εποχή που τα παλιά κόλπα δεν πιάνουν ή για την ακρίβεια δεν πείθουν. 
Και όσο αναφορά τις εκλογές και πως πραγματοποιούνται είπα την άποψη μου στο 2ο επεισόδιο.. δεν είμαι κατά της Δημοκρατίας κατά της νοθείας είμαι και αν πιστεύετε ακόμα ότι στην Ελλάδα γίνονται δίκαιες εκλογές, δείτε το 2ο επεισόδιο και μελετήστε τα στοιχεία και τις ενδείξεις που παραθέτω.
Και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. 
-
Στο πρώτο επεισόδιο μίλησα για την δική μου πορεία και τα όπλα των ενεργών πολιτών την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά και την πολιτική ανυπακοή όπου χρειάζεται… Αυτά όμως δεν είναι αρκετά όσο παραμένουμε μονάδες και όχι συλλογικότητα. 
Αυτό είναι το καινούργιο στοίχημα. Οι ενεργοί πολίτες να δημιουργήσουν ένα σώμα, το οποίο θα έχει ένα κοινό στόχο και αφού τον επιτύχει θα προχωράει στον επόμενο στόχο.

#ENOUGH in social media:Live performance for the Dutch Radio
Triggerfinger covert I Follow Rivers met kopjes en mes!


triggerfinger youtube channel
https://www.youtube.com/user/triggerfingerchannel

- -  -

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH 

VIDEO BLOG 06 - Follow up - 08/05/2016

The political awakening has began in societies long time ago with the help of the alternative information and the internet.
The reaction of the system remains the same, with pillars the carrot and the stick (The whip), stimulating the lower of our instincts.
Worldwide active citizens demand the obvious.
Movements and protests erupting everywhere in Europe and beyond.
A small part of these actions reaches our ears because of the regional information blockade  that persist. 
For example Nuitdebout movement from France spreads across Europe, but the mainstream media have said almost nothing about it. On the other hand, repression and police violence (the whip) are shown extensively.
And about what is the carrot listen to a few verses of Yannis Angelakas
video segment: Giannis Aggelakas - Justice

<<I’m cheap, very cheap. for a few crumbs I become the slave of anybody>>

follow up
In episode five I talked about the referendum in England and my suspicions that probably it will be an empty shirt* (in vain)
(*In Greek when we say that something is an «empty shirt» we mean that it has no actual value. In vain)

Whatever British people vote for, the (bad) of the case would turn it against them.
This remains to be seen on June 26 and after ...
In any case I am not against to referendums.
But referendums should be with real meaning and decisive. Before must be debated and the effects (good or bad) of both passable outcomes  must be listed.

In Episode 4 I talked about deflation in the Eurozone
and how the monetary policy of the European Central Bank tries (??) to cope with the problem.
We have news. Deflation persists  and we have indications that the Eurozone’s fragmentation also persists, with the strongest member countries make their own monetary policy.
video segment: New five euro coin released in Germany (Euronews)
In Germany ONLY a new five euro coin was released. 
And across the eurozone they stop the printing of these PURPLE ones. The five hundred euro bills.
Article segment: "Securities fee" to the bill of 500 euros
http://www.capital.gr/story/3123125

In the third episode was about kaffr politisian Donald Trump and more. The kaffr politicians insists like always does against the political spring and awakening. As long as the education and information are oppressed, there will be the space for Hitler like figures to emerge with the help of  the ruling Transnational Fascist markets. But we have reached the time when the old tricks do not work or rather are not convincing. 
And about the elections and how they are been performed was the second episode. I'm not against the Democracy. I am against fraud. And if you still believe that we have fair elections in Greece, watch the second episode and study the data and the indications that I quote. And draw your own conclusions. 

For some reason I did not find detailed results for elections before 1996.
As if  the history of Greece to start then. 
Summary results until 1974 I found on the Parliament site. But I may be wrong. Make your own search. 

In the first episode I talked about my own path and the weapons of the active citizens. Their active citizenship and civil disobedience wherever necessary.  But these are not enough as long as we act us units and not collectively.
This is the new bet. The active members to create one body which will have one common target. And after success, go to the next target.

Republic Square. Paris
Message support and participation from Greece 

Hello from Greece. Congratulations for the great movment  # Up All Night which you  created 

Just at the moment we have felt the huge disappointment from the development of  our struggle and we lost all hope. Your movement revived our morale and we decided to follow you with our version of Nuitdebout.
we called it  # Enough. Victory brothers. 
Together, we will overthrow the dictatorship of the markets.

This was sent  today by Costas from Greece

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου