Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Eurogroup - Same shit - Μία από τα ίδια


For English, links and sources scroll down. 

Για όποιον πίστευε ότι σήμερα θα ξυπνούσε με λιγότερο βάρος, λιγότερη οικονομική συρρίκνωση εξαιτίας των αποφάσεων του Γιουρογκρουπ, η απογοήτευση θα είναι μεγάλη.

Το μαρτύριο της σταγόνας με τις δόσεις του προγράμματος συνεχίζεται παρόλα τα νέα φορομπηχτικά και άλλα μέτρα (*1) που ψήφισε η κυβέρνηση! Υπονοείται κάποια ελάφρυνση χρέους με προϋποθέσεις μετά το 2018 και κάποια μέτρα διεκπεραίωσης θα πω εγώ, τις συνέχισης των αποπληρωμών έως τότε.

Η δημιουργική ασάφεια και η αναφορά σε διάφορες εκθέσεις των ψευτο-θεσμών συνεχίζεται. Συγκεκριμένα, παραδέχονται ότι μπορεί να υπάρξουν μικρές αλλαγές στα μέτρα της συμφωνίας... Άρα τι συμφωνία είναι αυτή; (*2 δείτε όλο το κείμενο της ανακοίνωσης παρακάτω)


Η υποκρισία συνεχίζεται με τους ρόλους του καλού και του κακού μπάτσου να εναλλάσσονται μεταξύ του ΔΝΤ και της Γερμανίας και τους ρόλος κομπάρσων για τα μέλη των αδύναμων κυβερνήσεων, άρα και της ελληνικής. Το ΔΝΤ εξακολουθεί να λέει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, μήπως και μπορέσει να συνεχίσει τον ρόλο του ως ο καλός μπάτσος. Από την άλλη ο πρόεδρος του Γιουρογκρούπ Γέρουν Ντάισεμπλουμ δηλώνει σχεδόν ερωτευμένος με το ΔΝΤ και δεν θέλει να φύγει από το πρόγραμμα. Μάλιστα απειλεί ότι αν φύγει το ΔΝΤ θα σταματήσει το πρόγραμμα! Με ή χωρίς ΔΝΤ, το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι καταστροφικό και τοξικό για την οικονομία. Αν ο Οδυσσέας ήταν η Ελλάδα και αντί για τους συντρόφους του είχε για πλήρωμα όλα αυτά τα μυθικά τέρατα που σκοπό έχουν να τον εμποδίσουν να φτάσει στην Ιθάκη, τότε να είστε σίγουροι ότι αυτό το ταξίδι προβλέπεται ατελείωτο. Γιατί ενώ το στίγμα του προορισμού είναι συγκεκριμένο, το πλοίο κατευθύνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

τέλος της άποψης μου
-

in English
For anyone here in Greece, who thought that today we could wake up with less weight, less economic contraction due to the Eurogroup decision, the disappointment is great.
The torture of the droplet with the doses of the program continues despite the new aggressive tax and other measures (*1) passed by the government just before. Some debt relief with conditions after 2018 was implied and some processing steps, us I see them, for the continuation of the repayments until then.


The creative ambiguity and many reference to various reports of the sudo - institutions continues. Specifically, they admit that there may be some minor changes in the measures of the agreement ... So what kind of deal is that? (2* See full text of the statement below)

The hypocrisy continues with the roles of good and bad cop to alternate between the IMF and Germany and their role us extras for members of weak governments and therefore also the Greek. The IMF continues to say that the debt is not sustainable, so maybe can continue and its role as the good cop. On the other hand, Jeroen Dijsselbloem the president of the Eurogroup, states almost in love with the IMF and does not want it to leave the program. He has threated that if IMF leave will stop the program. With or without the IMF, the program continues to be destructive and toxic to the economy. If Odysseus was Greece and instead of his comrades had for his crew all these mythical monsters that prevent him from reaching Ithaca, then be sure that this trip will be endless. while the position of the destination is specified, the vessel is moving in the opposite direction.

end of my opinion
-

*1 Ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα / The entire new multi state law with the prerequisites (in Greek) 
http://www.naftemporiki.gr/documents/1104989/olokliro-to-polunomosxedio-me-ta-proapaitoumena
-
*2 δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα Πρόχειρη (γρήγορη) μετάφραση
Το Eurogroup χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία πλήρες προσωπικό επίπεδο ανάμεσα στην Ελλάδα και τα θεσμικά όργανα. Επίσης, η Ευρωομάδα σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι ελληνικές αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το φορολογικό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης, η οποία είναι σύμφωνη με τη δήλωση του Eurogroup που εγκρίθηκε στις 9 Μαΐου, ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη θέσπιση μόνιμων διαρθρωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρα ενίσχυσης των εσόδων, που θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα. Ως εκ τούτου, παρέχει περαιτέρω διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τους πρωταρχικούς στόχους του πλεονάσματος του προγράμματος ΕΜΣ (3,5% του ΑΕΠ το μεσοπρόθεσμο), με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ελλάδα στο πλαίσιο του ΣΣΑ και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Το Eurogroup χαιρετίζει επίσης την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των περισσότερων από τα συμφωνηθεί πριν από τις δράσεις για την πρώτη αξιολόγηση, ιδίως την υιοθέτηση της νομοθεσίας για την παροχή φορολογικών παραμετρικές μέτρα ύψους 3% του ΑΕΠ που θα επιτρέψει την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων το 2018, για να άνοιγμα της αγοράς για την πώληση των δανείων και να καθορίσει τη συμφωνημένη Ελληνική Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων του Ταμείου που πρέπει να λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία. Η Ευρωομάδα εντολή το EWG για να εξακριβώσει τις επόμενες μέρες την πλήρη εφαρμογή των εκκρεμών πριν από ενέργειες με βάση την αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα, ιδίως οι διορθώσεις της νομοθεσίας για το άνοιγμα της αγοράς για την πώληση των δανείων, και για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων ενεργειών που σχετίζονται με τις εκκρεμείς ενέργειες της κυβέρνησης στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Μετά την πλήρη εφαρμογή όλων των προηγούμενων δράσεων και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, τα διοικητικά όργανα του ΕΜΣ αναμένεται να εγκρίνει το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας και να εγκρίνει την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος ΕΜΣ. Η δεύτερη δόση στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ, ύψους 10,3 δις ευρώ θα εκταμιευθεί για την Ελλάδα σε πολλές εκταμιεύσεις, αρχίζοντας με μια πρώτη εκταμίευση του Ιουνίου (7,5 δισεκατομμύρια ευρώ) για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους και να υπάρξει κάθαρση ενός αρχικού μέρους των καθυστερημένων οφειλών, όπως ένα μέσο για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Οι επόμενες εκταμιεύσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και την περαιτέρω ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Οι εκταμιεύσεις για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα υπόκεινται σε θετικό υποβολή εκθέσεων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την εκκαθάριση των καθαρών καθυστερήσεων. Η πρόσθετη εκταμίευση για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους θα υπόκεινται σε ορόσημα που σχετίζονται με την ιδιωτικοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του νέου Ιδιωτικοποιήσεων και το Ταμείο Επενδύσεων, τράπεζα διακυβέρνηση, γραφείο εσόδων και στον τομέα της ενέργειας πρέπει να αξιολογούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και επαληθεύονται από το EWG και τον ΕΜΣ Δ.Σ. . Σύμφωνα με το 9 δήλωση Μάιο του Eurogroup, και ενόψει της επικείμενης πλήρους εφαρμογής όλων των προηγούμενων ενεργειών από την Ελλάδα και την ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης, η Ευρωομάδα θεωρείται σήμερα η βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους. Η Ευρωομάδα συμφωνεί με την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με το ακόλουθο επίπεδο αναφοράς για ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN): σύμφωνα με το βασικό σενάριο, GFN θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 15% του ΑΕΠ κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα για το μέσο όρο, και κάτω από το 20% του ΑΕΠ έπειτα. Το Eurogroup υπενθυμίζει τον μεσοπρόθεσμο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ από το 2018 και υπογραμμίζει τη σημασία της δημοσιονομικής πορείας σύμφωνο με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ΕΕ. Το Eurogroup υπενθυμίζει τις ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες αρχές που συμφωνήθηκαν στις 9 Μαΐου για τα πιθανά μέτρα επιπλέον χρέους: (i) τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, προκειμένου να αντικαταστήσει την πάροδο του χρόνου δημόσιο χρηματοδοτείται χρέους με ιδιωτική χρηματοδότηση χρέους? (Ii) απαλύνοντας το προφίλ αποπληρωμής? (Iii) παροχή κινήτρων για τη διαδικασία προσαρμογής της χώρας, ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος? και (iv) την ευελιξία να φιλοξενήσει αβέβαιες εξελίξεις αύξηση του ΑΕΠ και των επιτοκίων στο μέλλον. Στις 9 Μαΐου, η Ευρωομάδα επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ονομαστικές περικοπές εξαιρούνται, και ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται θα είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία της ΕΕ και του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ νομικά πλαίσια. Καθοδηγούμενη από αυτές τις αρχές και βάσει των τεχνικών εργασιών που πραγματοποιούνται από το EWG, το Eurogroup συμφώνησε σήμερα σε ένα πακέτο μέτρων το χρέος που θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή, όπως είναι απαραίτητο για να πληροί το συμφωνημένο σημείο αναφοράς για ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και θα υπόκεινται σε η προκαθορισμένες προϋποθέσεις του προγράμματος ΕΜΣ. Για τη βραχυπρόθεσμη, η Ευρωομάδα συμφωνεί σε μια πρώτη δέσμη μέτρων που θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της πρώτης αναθεώρησης μέχρι το τέλος του προγράμματος και η οποία περιλαμβάνει: λείανσης του προφίλ αποπληρωμής ΕΤΧΣ σύμφωνα με την τρέχουσα σταθμισμένη μέση ληκτότητα Χρήση EFSF / ESM διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης για τη μείωση του κινδύνου επιτοκίου χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος για τις χώρες της πρώην πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση του step-up επιτοκιακό περιθώριο που σχετίζονται με το επαναγοράς χρέους δόση του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το έτος 2017 το Eurogroup ζητεί από το EFSF και τη διαχείριση ESM να λάβει τα μέτρα αυτά προς τα εμπρός στο πλαίσιο της εντολής τους, με βάση τις προπαρασκευαστικές εργασίες της EWG, και όπου χρειάζεται να προετοιμάσει την επίσημη λήψη αποφάσεων από τη σχετική EFSF και ESM όργανα λήψης αποφάσεων. Η απόφαση για την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF και τη μείωση των κινδύνων επιτοκίου θα πρέπει να λαμβάνονται ως θέμα προτεραιότητας. Μεσοπρόθεσμα, το Eurogroup αναμένει να εφαρμόσει μια πιθανή δεύτερη δέσμη μέτρων μετά την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος ΕΜΣ. Αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν εάν μια επικαιροποίηση της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους που παράγονται από τα όργανα στο τέλος του προγράμματος δείχνει ότι χρειάζονται για την κάλυψη του συμφωνηθέντος GFN αναφοράς, εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα και το Eurogroup για την εφαρμογή του προγράμματος. Να καταργηθεί το step-up περιθώριο επιτοκίου που σχετίζονται με την επαναγοράς χρέους δόση του 2ου ελληνικού προγράμματος από το 2018 Χρήση 2014 τα κέρδη ΑΓΣ από το ESM διαχωρίζονται λογαριασμού και την αποκατάσταση της μεταφοράς των ANFA και ΑΓΣ κέρδη στην Ελλάδα (όπως της οικονομικό έτος 2017) στον ΕΜΣ διαχωρίζονται υπόψη ως εσωτερικό buffer ESM για τη μείωση των μελλοντικών ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες. διαχείριση ευθύνη - πρόωρη μερική εξόφληση των υφιστάμενων επίσημη δανείων προς την Ελλάδα με τη χρήση αχρησιμοποίητων πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ να μειωθεί το κόστος των επιτοκίων και να επεκτείνουν τις διάρκειες. Εάν είναι απαραίτητο, κάποια αναδιαμόρφωση στοχευμένες EFSF (π.χ. επέκταση του μέσου σταθμισμένου διάρκειες, εκ νέου προφίλ της απόσβεσης EFSF, καθώς και ανώτατο όριο και την αναβολή των πληρωμών τόκων) στο βαθμό που απαιτείται για να κρατήσει GFN κάτω από το συμφωνηθέν σημείο αναφοράς, προκειμένου να δώσει την άνεση να το ΔΝΤ και χωρίς να συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τις χώρες της πρώην πρόγραμμα ή στο EFSF. Για τη μακροπρόθεσμη, η Ευρωομάδα είναι πεπεισμένη ότι η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των μέτρων του χρέους, σε συνδυασμό με την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος ελληνικών ΕΜΣ και την εκπλήρωση των πρωτογενές πλεόνασμα στόχους, όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα φέρει δημόσια στην Ελλάδα το χρέος σε βιώσιμη πορεία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θα διευκολύνει τη σταδιακή επιστροφή στη χρηματοδότηση της αγοράς. Την ίδια στιγμή, η Ευρωομάδα συμφωνεί σε ένα μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για το χρέος που θα ενεργοποιηθεί μετά το πρόγραμμα ESM για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους μακροπρόθεσμα σε περίπτωση που ένα πιο δυσμενές σενάριο ήταν να υλοποιηθούν. Το Eurogroup θα εξετάσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού υπό τον όρο ότι τα πρόσθετα μέτρα του χρέους απαιτούνται για την εκπλήρωση του κριτηρίου αναφοράς GFN ορίζεται ανωτέρω και θα υπόκειται σε απόφαση του Eurogroup επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω EFSF αναδιαμόρφωση και κάλυψης και την αναβολή των πληρωμών τόκων. Επίσης, το Eurogroup δεσμεύεται να μακροπρόθεσμη τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της ελληνικής ανάπτυξης. Το Eurogroup αναγνωρίζει ότι πάνω από το εξαιρετικά μεγάλο χρονικό ορίζοντα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους δεν μπορεί να υπάρχουν προβλέψεις, μόνο υποθέσεις, δεδομένου του αρκετά μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας για τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο της επικείμενης επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης και τη συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους, το Eurogroup χαιρετίζει την πρόθεση της διοίκησης του ΔΝΤ να εισηγηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου να εγκρίνει μια οικονομική συμφωνία πριν από το τέλος του 2016, που θα στηρίξουν την εφαρμογή των συμφωνημένων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αναγνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τις πολιτικές του ΔΝΤ, η έγκριση αυτής της ρύθμισης, θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε μια νέα DSA και την αξιολόγηση των πιθανών μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να παραδοθεί στο τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και θα καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής από το Eurogroup βάσει μιας αναθεωρημένης DSA, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τους σκοπούς της, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής, υπόκεινται σε πλήρη εφαρμογή του προγράμματος. Η Ευρωομάδα είναι έτοιμη, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, για να υποστηρίξει την ολοκλήρωση των μελλοντικών αναθεωρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμη μέτρων πολιτικής θεωρείται σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζεται όπως έχει προγραμματιστεί. Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και τις προϋποθέσεις και τους στόχους της πολιτικής, θα επανεξετάζονται τακτικά με βάση τα στοιχεία από τα θεσμικά όργανα.
 -

*2 Eurogroup statement on Greece
The Eurogroup welcomes that a full staff-level agreement has been reached between Greece and the institutions. Also, the Eurogroup notes with satisfaction that the Greek authorities and the European institutions have reached an agreement on the contingency fiscal mechanism, which is in line with the Eurogroup statement adopted on 9 May in particular as regard the possible adoption of permanent structural measures, including revenue measures, to be agreed with the institutions. It therefore provides further reassurances that Greece will meet the primary surplus targets of the ESM programme (3.5% of GDP in the medium-term), without prejudice to the obligations of Greece under the SGP and the Fiscal Compact. The Eurogroup also welcomes the adoption by the Greek parliament of most of the agreed prior actions for the first review, notably the adoption of legislation to deliver fiscal parametric measures amounting to 3% of GDP that should allow to meet the fiscal targets in 2018, to open up the market for the sale of loans and to establish the agreed Greek Privatisation and Investment Fund that should operate in full independence. The Eurogroup mandates the EWG to verify in the next few days the full implementation of the outstanding prior actions on the basis of an assessment by the institutions, in particular the corrections to the legislation on the opening up of the market for the sale of loans, and on the pension reform, as well as the completion of all prior actions related to the government pending actions in the field of privatization. Following the full implementation of all prior actions and subject to the completion of national procedures, the ESM governing bodies are expected to endorse the supplemental MoU and approve the disbursement of the second tranche of the ESM programme. The second tranche under the ESM programme amounting to EUR 10.3 bn will be disbursed to Greece in several disbursements, starting with a first disbursement in June (EUR 7.5 bn) to cover debt servicing needs and to allow a clearance of an initial part of arrears as a means to support the real economy. The subsequent disbursements to be used for arrears clearance and further debt servicing needs will be made after the summer. The disbursements for arrears clearance will be subject to a positive reporting by the European Institutions on the clearance of net arrears. The additional disbursement for debt servicing needs will be subject to milestones related to privatization, including the new Privatization and Investment Fund, bank governance, revenue agency and energy sector to be assessed by the European institutions and verified by the EWG and the ESM Board of Directors. In line with the 9 May Eurogroup statement, and in view of the forthcoming full implementation of all the prior actions by Greece and completion of the first review, the Eurogroup considered today the sustainability of Greek public debt. The Eurogroup agrees to assess debt sustainability with reference to the following benchmark for gross financing needs (GFN): under the baseline scenario, GFN should remain below 15% of GDP during the post programme period for the medium term, and below 20% of GDP thereafter. The Eurogroup recalls the medium-term primary surplus target of 3.5% of GDP as of 2018 and underlines the importance of a fiscal trajectory consistent with the fiscal commitments under the EU framework. The Eurogroup recalls the following general guiding principles agreed on 9 May for possible additional debt measures: (i) facilitating market access in order to replace over time public financed debt with privately financed debt; (ii) smoothening the repayment profile; (iii) incentivising the country's adjustment process even after the programme ends; and (iv) flexibility to accommodate uncertain GDP growth and interest rate developments in the future. On 9 May the Eurogroup also reconfirmed that nominal haircuts are excluded, and that all measures taken will be in line with existing EU law and the ESM and EFSF legal frameworks. Guided by these principles and on the basis of technical work carried out by the EWG, the Eurogroup agreed today on a package of debt measures which will be phased in progressively, as necessary to meet the agreed benchmark on gross financing needs and will be subject to the pre-defined conditionality of the ESM programme. For the short-term, the Eurogroup agrees on a first set of measures which will be implemented after the closure of the first review up to the end of the programme and which includes: Smoothening the EFSF repayment profile under the current weighted average maturity Use EFSF/ESM diversified funding strategy to reduce interest rate risk without incurring any additional costs for former programme countries Waiver of the step-up interest rate margin related to the debt buy-back tranche of the 2nd Greek programme for the year 2017 The Eurogroup asks the EFSF and ESM management to take these measures forward within their mandate, on the basis of preparatory work by the EWG, and where needed to prepare formal decision making by the relevant EFSF and ESM decision-making bodies. The decision on the smoothening of the EFSF repayment profile and the reduction of interest rate risks should be taken as a matter of priority. For the medium term, the Eurogroup expects to implement a possible second set of measures following the successful implementation of the ESM programme. These measures will be implemented if an update of the debt sustainability analysis produced by the institutions at the end of the programme shows they are needed to meet the agreed GFN benchmark, subject to a positive assessment from the institutions and the Eurogroup on programme implementation. Abolish the step-up interest rate margin related to the debt buy-back tranche of the 2nd Greek programme as of 2018 Use of 2014 SMP profits from the ESM segregated account and the restoration of the transfer of ANFA and SMP profits to Greece (as of budget year 2017) to the ESM segregated account as an ESM internal buffer to reduce future gross financing needs. Liability management - early partial repayment of existing official loans to Greece by utilizing unused resources within the ESM programme to reduce interest rate costs and to extend maturities. If necessary, some targeted EFSF reprofiling (e.g. extension of the weighted average maturities, re-profiling of the EFSF amortization as well as capping and deferral of interest payments) to the extent needed to keep GFN under the agreed benchmark in order to give comfort to the IMF and without incurring any additional costs for former programme countries or to the EFSF. For the long-term, the Eurogroup is confident that the implementation of this agreement on the main features for debt measures, together with a successful implementation of the Greek ESM programme and the fulfilment of the primary surplus targets as mentioned above, will bring Greece's public debt back on a sustainable path over the medium to long run and will facilitate a gradual return to market financing. At the same time, the Eurogroup agrees on a contingency mechanism on debt which would be activated after the ESM programme to ensure debt sustainability in the long run in case a more adverse scenario were to materialize. The Eurogroup would consider the activation of the mechanism provided additional debt measures are needed to meet the GFN benchmark defined above and would be subject to a decision by the Eurogroup confirming that Greece complies with the requirements under the SGP. Such mechanism could entail measures such as a further EFSF reprofiling and capping and deferral of interest payments. Also, the Eurogroup commits to long-term technical assistance to boost Greek growth. The Eurogroup recognises that over the exceptionally long time horizon of assessing debt sustainability there can be no forecasts, only assumptions, given the sizable degree of uncertainty over macroeconomic developments. Against the background of the forthcoming successful completion of the first review and the agreement on debt relief, the Eurogroup welcomes the intention of the IMF management to recommend to the Fund's Executive Board to approve a financial arrangement before the end of 2016 that will support the implementation of the agreed fiscal and structural reforms. It is recognised that, consistent with IMF policies, approval of this arrangement will also be based on a new DSA and the assessment of possible debt relief measures mentioned above. The possible debt relief will be delivered at the end of the programme in mid-2018 and the scope will be determined by the Eurogroup on the basis of a revised DSA in cooperation with the European Institutions for purposes of taking into account the European policy framework, subject to full implementation of the programme. The Eurogroup stands ready, in line with usual practice, to support the completion of future reviews provided that the policy package considered today, including the contingency mechanism, is implemented as planned. The Eurogroup confirms that programme implementation, as well as policy conditionality and targets, will be reviewed regularly based on input from the institutions.

πηγή / source : http://www.naftemporiki.gr/story/1107414/eurogroup-statement-on-greece

-
Σχετικά βίντεο με δηλώσεις μετά το Γιουρογκρούπ /Related videos with statements after the Eurogroup

Ερωτήσεις στην Συνέντευξη Τύπου στο #eurogroup / Questions at Press Conference in #eurogroup
https://www.youtube.com/watch?v=WL8r1eBDZTA
-
Οι δηλώσεις του Ευκλείδη Τσακαλώτου / Declarations Euclidis Tsakalotos
https://www.youtube.com/watch?v=PXFTdD4ak5U
 -
Οι δηλώσεις του Πιέρ Μοσκοβισί / The statements of Pierre Moskovisi
https://www.youtube.com/watch?v=oL_gTSx7Mms
-
Οι δηλώσεις του προέδρου του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ / The statements of the President of ESM Klaus Regklingk
https://www.youtube.com/watch?v=qzE2Hzq93vE

Οι δηλώσεις του Πολ Τόμσεν από το ΔΝΤ / The statements of Paul Thomsen
https://www.youtube.com/watch?v=ZmBZfON7b84
-
Motivator
www.skouliki.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου