Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

The Bitcoin Psyop

Αναδημοσίευση Βίντεο στα Αγγλικά / Repost Video


Youtube info
Published on 19 Jan 2018

TRANSCRIPT AND SOURCES: https://www.corbettreport.com/bitcoinpsyop/ Yes, the blockchain is truly revolutionary. Yes, bitcoin is Tulipmania 2.0. Yes, cryptocurrency is a nail in the coffin of the bankster parasites. Yes, digital currency is a tool of the totalitarian tyrants. No, these statements are not contradictory. But don’t worry if you think they are. You’re just a victim of "The Bitcoin Psyop."

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Blockchain Expert Explains One Concept in 5 Levels of Difficulty | WIRED

Αναδημοσίευση βίντεο στα Αγγλικά.

Youtube info. Το Blockchain, η βασική τεχνολογία πίσω από το Bitcoin (ηλεκτρονικό νόμισμα), είναι ένα νέο δίκτυο που βοηθά στην αποκέντρωση του εμπορίου και επιτρέπει περισσότερες συναλλαγές από ομότιμους χρήστες. Το WIRED προσκάλεσε την πολιτικό επιστήμονα και blockchain ερευνήτρια Bettina Warburg να εξηγήσει την τεχνολογία blockchain σε 5 διαφορετικούς ανθρώπους. Ένα παιδί, έναν έφηβο, έναν σπουδαστή κολλεγίου, έναν πτυχιούχο και έναν ειδικό.

Blockchain, the key technology behind Bitcoin, is a new network that helps decentralize trade, and allows for more peer-to-peer transactions. WIRED challenged political scientist and blockchain researcher Bettina Warburg to explain blockchain technology to 5 different people; a child, a teen, a college student, a grad student, and an expert. 


https://youtu.be/hYip_Vuv8J0

Aspro Enlogo

Κάτι όμορφα σύννεφα πάνω από την Ικαρία.
Ήχοι καλοκαιριού και εικόνες χειμώνα από το Χωριό :) 

Some beautiful clouds over Ikaria!
Summer sound and winder scenery from the village. 

-
https://youtu.be/whFbM8tqtDQ

music and video by Motivator Damianos

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

THIS IS NOT A DRILL!(?) - What Happened in Hawaii?

Αναδημοσίευση στα Αγγλικά - video reposthttps://youtu.be/YSosYdY12yk

youtube info - SHOW NOTES: https://www.corbettreport.com/?p=25731

So with false ballistic missile alerts causing panic and disruption across the state, everyone is left asking "What the hell just happened in Hawaii?" A simple mistake? Secret intercept? Government psyop? Drill gone almost live? Something else entirely? Corbett Report members are encouraged to log in and leave any data or information in the comments below.
-
The report from Euronews

A false alarm has put the people of Hawaii through a terrifying ordeal.