Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Blockchain Expert Explains One Concept in 5 Levels of Difficulty | WIRED

Αναδημοσίευση βίντεο στα Αγγλικά.

Youtube info. Το Blockchain, η βασική τεχνολογία πίσω από το Bitcoin (ηλεκτρονικό νόμισμα), είναι ένα νέο δίκτυο που βοηθά στην αποκέντρωση του εμπορίου και επιτρέπει περισσότερες συναλλαγές από ομότιμους χρήστες. Το WIRED προσκάλεσε την πολιτικό επιστήμονα και blockchain ερευνήτρια Bettina Warburg να εξηγήσει την τεχνολογία blockchain σε 5 διαφορετικούς ανθρώπους. Ένα παιδί, έναν έφηβο, έναν σπουδαστή κολλεγίου, έναν πτυχιούχο και έναν ειδικό.

Blockchain, the key technology behind Bitcoin, is a new network that helps decentralize trade, and allows for more peer-to-peer transactions. WIRED challenged political scientist and blockchain researcher Bettina Warburg to explain blockchain technology to 5 different people; a child, a teen, a college student, a grad student, and an expert. 


https://youtu.be/hYip_Vuv8J0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου