Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

The Bitcoin Psyop

Αναδημοσίευση Βίντεο στα Αγγλικά / Repost Video


Youtube info
Published on 19 Jan 2018

TRANSCRIPT AND SOURCES: https://www.corbettreport.com/bitcoinpsyop/ Yes, the blockchain is truly revolutionary. Yes, bitcoin is Tulipmania 2.0. Yes, cryptocurrency is a nail in the coffin of the bankster parasites. Yes, digital currency is a tool of the totalitarian tyrants. No, these statements are not contradictory. But don’t worry if you think they are. You’re just a victim of "The Bitcoin Psyop."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου