Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Storyville Silk Road Drugs, Death and the Dark Web

 Repost - Documentary 2017
Αναδημσίευση. Ντοκιμαντέρ στα Αγγλικά - (Περιγραφή και σχόλια στα ελληνικά, κάτω)https://youtu.be/pACWVg5Y5zM

Youtube info: Documentary looking at the black market website known as the Silk Road, which emerged on the darknet in 2011. This 'Amazon of illegal drugs' was the brainchild of a mysterious, libertarian intellectual operating under the avatar The Dread Pirate Roberts. Promising its users complete anonymity and total freedom from government regulation or scrutiny, Silk Road became a
million-dollar digital drugs cartel. Homeland Security, the DEA, the FBI and even the Secret Service mounted multiple investigations in the largest online manhunt the world had ever seen. But it would be a young tax inspector from the IRS, who had grown up in the projects of Brooklyn, who would finally crack the case and unmask 'DPR'. With unparalleled access, Silk Road is a thrilling cat-and-mouse crime story for the digital age, bristling with intrigue, mayhem... and murder.
-
My own comments on the film: 4 basic questions. Food for thought:

The dilemma of the complete decriminalization or regulation and prohibition of some substances remains. Beyond the children, the uninformed, is humanity
ready to trust every citizen to manage his body and what substances he wants
to use?

Is anonymity freedom or just a part of freedom?

Does everything needs to be regulated? Does all kinds of trade must be regulated by law?
And is that possible?

Can those who flirt with anarchist ideas to understand that anarchy and violence are not
compatible ideas?

Περιγραφή (από την ανάρτηση στο Youtube): Ντοκιμαντέρ που διεισδύει στον δικτυακό τόπο της μαύρης αγοράς ουσιών που είναι γνωστός ως Road Silk, ο οποίος εμφανίστηκε στο σκοτεινό δίκτυο το 2011. Αυτό το Amazon των ναρκωτικών ήταν το πνευματικό τέκνο ενός μυστηριώδους, ελευθεριακού πνεύματος κάτω από το avatar "The Dread Pirate Roberts". Υποσχόμενος στους χρήστες της πλήρη ανωνυμία και πλήρη ελευθερία από τον κυβερνητικό έλεγχο, ο Silk Road έγινε καρτέλ για ψηφιακά φάρμακα εκατομμυρίων δολαρίων. Η Εσωτερική Ασφάλεια, η δίωξη ναρκωτικών, το FBI και μάλιστα η Μυστική Υπηρεσία πραγματοποίησαν πολλαπλές έρευνες στο μεγαλύτερο σε απευθείας σύνδεση ανθρωποκυνηγητό που ο κόσμος είχε δει ποτέ. Αλλά θα ήταν ένας νέος φορολογικός επιθεωρητής από την Εφορία των ΗΠΑ, ο οποίος είχε μεγαλώσει στις φτωχογειτονιές του Μπρούκλιν, ο οποίος τελικά θα έλυσε την υπόθεση αποκάλυψε το «DPR». Το Road Silk είναι μια συναρπαστική ιστορία εγκλημάτων για την ψηφιακή εποχή, γεμάτη με ίντριγκα, χάος ... και δολοφονία.
-
Τα δικά μου σχόλια για την ταινία:
4 βασικά ερωτήματα τροφή για σκέψη:

Το δίλημμα της πλήρους αποποινικοποίησης ή ρύθμισης και απαγόρευσης κάποιων ουσιών παραμένει. Πέρα από τα παιδιά, τους μη ενημερωμένους, είναι η ανθρωπότητα έτοιμη να εμπιστευθεί στο κάθε πολίτη την διαχείριση του σώματος του και το ποιες ουσίες θέλει να χρησιμοποιεί;

Είναι η ανωνυμία ελευθερία ή μήπως η ανωνυμία είναι ένα κομμάτι μόνο της ελευθερίας;

Πρέπει και μπορούν να ρυθμίζονται τα πάντα, το εμπόριο από νόμους;

Μπορεί κάποτε να γίνει κατανοητό από όσους φλερτάρουν με τις αναρχικές ιδέες ότι αναρχία και βία δεν είναι συμβατές ιδέες;
-
Motivator Damian
skouliki.net
florabox.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου